Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile

Zajęcia dodatkowe

 

Religia

Na wniosek rodziców w ramach planu zajęć przedszkolnych realizowana jest nauka religii. Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu, właściwych dla danego poziomu nauczania.

Zajęcia prowadzi mgr Dorota Pecyna.


Terapia logopedyczna

Terapię indywidualną rozpoczynamy diagnozą logopedyczną. Określamy w ten sposób zakres terapii. Każdy przedszkolak, który rozpoczyna indywidualną terapię logopedyczną ma zakładaną teczkę pracy oraz otrzymuje do domu Zeszyt Ćwiczeń Logopedycznych. Przyjęłyśmy zasadę, że w trakcie każdego spotkania mały  pacjent otrzymuje indywidualne materiały do pracy i powtórzeń w domu. Wymagamy by rodzice powtarzali w domu z dzieckiem zalecone ćwiczenia.

Należy pamiętać ,że logopeda jedynie wskazuje miejsca artykulacji głosek i wyznacza ćwiczenia artykulacyjne. Najważniejsza jest systematyczna praca z dzieckiem według zaleceń specjalisty. Zachęcamy więc rodziców do pracy z dziećmi, tylko wtedy możemy przyspieszyć przebieg terapii.

PAMIĘTAJMY!!!

Zadaniem logopedy jest wskazanie dziecku miejsca artykulacji głoski. Sukces terapii zależy od systematycznośći powtórzeń.

Zajęcia prowadzi mgr Joanna Witkowska.


Terapia pedagogiczna

Zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym tj. usprawnienie deficytów rozwojowych. Wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci oraz wyrównanie braków lub też zastąpienie jakiegoś braku innym czynnikiem, a także jako wspieranie rozwoju funkcji zaburzonej przez sprawną lub mniej zaburzoną.

Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze dla dzieci prowadzone są na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Prowadzi je mgr Klaudia Giers.

Data dodania: 10-02-2018