Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile

Kontrole

kontrole.png


W listopadzie 2015r. przedszkole zostało objęte ewaluacją zewnętrzną obejmującą następujący zakres wymagań:

  1. przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci;
  2. dzieci są aktywne;
  3. przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 
Ewaluacja ta była efektem III etapu Programu wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu podniesienia jakości systemu oświaty. 
 

Wnioski z raportu z ewaluacji zewnętrznej problemowej:

  1. Koncepcja pracy przedszkola opracowana i modyfikowana ze współpracy z rodzicami, odpowiada potrzebom dzieci, oczekiwaniom rodziców i środowiska, w którym przedszkole funkcjonuje.
  2. Różnorodne i ciekawe działania przedszkola, wynikające z założeń koncepcji, realizowane  z szerokim udziałem rodziców, zapewniają dzieciom optymalne warunki rozwoju.
  3. Atmosfera panująca w przedszkolu oraz skuteczne zaangażowanie wszystkich klientów przedszkola wpływają na jakość realizowanych procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.
  4. Oferta zajęć i atrakcyjne metody pracy stosowane przez nauczycieli pobudzają przedszkolaki do aktywności i samodzielności.

 

Data dodania: 11-02-2018