Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile

Ramowy rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

 • 6.30 - 7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • 7.30 - 8.00 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słu­chową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
 • 8.00 - 8.15 Przygotowanie do śniadania
 • 8.15 - 8.45 Śniadanie
 • 8.45 - 9.00 Czynności higieniczne
 • 9.00 - 9.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w tym język angielski i terapia logopedyczna
 • 9.45 - 11.15 Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
 • 11.15 - 11.30 Przygotowanie do obiadu
 • 11.30 - 12.00 Obiad
 • 12.00 - 14.00 Leżakowanie
 • 14.00 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku
 • 14.30 - 14.45 Podwieczorek
 • 14.45 - 16.30 Zabawa ruchowa, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

 • 6.30 - 7.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • 7.30 - 8.00 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słu­chową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
 • 8.00 - 8.15 Ćwiczenia poranne
 • 8.15 - 8.20 Przygotowanie do śniadania
 • 8.20 - 8.45 Śniadanie
 • 8.45 - 9.00 Czynności higieniczne
 • 9.00 - 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w tym język angielski, terapia logopedyczna i zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 • 10.30 - 11.45 Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na świeżym powietrzu w ogrodzie, w parku lub w sali
 • 11.45 - 12.00 Przygotowanie do obiadu
 • 12.00 - 12.30 Obiad
 • 12.30 - 12.45 Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej
 • 12.45 - 14.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Religia. Za­bawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym
 • 14.00 - 14.15 Podwieczorek
 • 14.15 - 16.30 Zabawa ruchowa, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Realizacja indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka oraz praca z dzieckiem zdolnym
Data dodania: 07-02-2018